Til start
info.side.
Svanemerke. Ack kakkelovner.
Svanemerke. Vedovner manuelt ilegg.
Svanemerke.
Innsatser
manuelt ilegg.
P-merking.
NS - 3058 / 3059.
EN 13240.
Testmetode i hele Europa.
Svensk standard.
SP 1425.
Dansk standard.
DS 887.

OGC.
Tjærepartikler
CO %
ved 13 % O2.

< 115 mg/Nm3.
Middelverdig er når en ikke fyrer for fult.
150 mg/Nm3.
150 mg/Nm3.
150 mg/Nm3.
200 mg/Nm3.
Partikel
utslipp 10 gr
Pr kilo fyrt ved.
250 mg/Nm3.

Vedinlegg 2 stk
pr gang 1,55 kg.
CO = (Kullos).

Høgeste i ppm 1100. Høgeste 0,13 %. Laveste 0,0019 %.
2000 ppm.
2500 ppm.
2500 ppm.
< 0,30 %.
P. utslipp < 1 %
Pr kg fyrt ved.
< 1 %.
CO 2
innhold.
< 9 %. Middelverdig er når en ikke fyrer for fult.

Effekt middelverdi. Avgitt varme rom.

> 7,6 KW. Middelverdig er når en ikke fyrer for fult.

Netto virkningsgrad undertrykk skorstein 13 PA.

> 85 % - 95%. Middelverdig er når
en ikke fyrer for fult.

> 78 %.
> 73 %.
> 73 %.
> 50 %.
> 70 %.

Vedforbrenningsgrad..
Avsvalningstid ovn ved
< 10 kg fyrt ved.

Ved nattsenking.
> 98 %> 30 timer.
Vedinnlegg tot 10 kg. Varmelagring
100 C
vekt ovn 500kg.

Ved nattsenking Utvendig ovn 9 timer. Kon .v. kanal 12 timer. Kakkelovn på
500 kg.

Vedinnlegg tot 10 kg. Varmelagring
50 C
vekt ovn 500kg.

Ved nattsenking. Utvendig ovn 9 timer. Kon .v. kanal 12 timer. Kakkelovn på
500 kg..

Vedinnlegg tot 10 kg. Varmelagring
25 C
vekt ovn 500kg.

Ved nattsenking. Utvendig ovn 24 timer. Kon .v. kanal 30 timer. Kakkelovn på
500 kg.

Forbrenningsystemet klassefisering. NS-EN 13240. Klasse K.1. Vedforbruk.
>1,9 kg Pr,time.

Godt innenfor Klasse1.
Vedforbruk. Teide of Norway 1.55 kg. Belastnigstrinn 4.


Forbrenningsytemet klassifisering.
NS-EN 13240 klasse K.2 Vedforbruk <
1,25 - >2,8 kg Pr,time.